Pijnklachten van spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door belastende bewegingen eventueel in combinatie met een lichamelijke aandoening. Oefentherapie leert u bewuster om te gaan met uw houding en uw bewegingen in het dagelijkse leven.


Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck

De behandeling

De eerste twee stappen in de behandeling zijn een intakegesprek en een onderzoek. De oefentherapeut gaat na waar uw klachten vandaan komen. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Welke beweging of houding veroorzaakt pijn? Samen met de oefentherapeut kijkt u via spiegels naar uw houding en beweging. De oefentherapeut geeft hierbij inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten.

De volgende stap is het oefenen. Door middel van oefeningen wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen en leert u hierin verbeteringen aan te brengen. Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en om bepaalde spieren te versterken. Deze oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke (werk) situatie.

Voorkomen van terugkerende klachten

De kracht van oefentherapie-Mensendieck is dat u herhaling van klachten leert voorkomen. Samen met de oefentherapeut heeft u uw houdings- en bewegings­gewoonten vastgesteld. Oefeningen, die u ook thuis doet, zorgen ervoor dat u uw lichaam leert kennen en begrijpen en dat uw houding verbetert. Uiteindelijk bent u steeds beter in staat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. U vervalt niet in oude gewoonten en wordt als het ware uw eigen therapeut. Kortom: u past het geleerde toe in het dagelijks leven en dit voorkomt dat klachten terugkeren.

Bewustwording

Met behulp van de oefentherapeut leert u bewuster om te gaan met uw eigen lichaam. U zult merken dat u steeds vaker automatisch kiest voor een betere houding en een meer gezonde manier van bewegen. En zo bent u dus uiteindelijk zelf degene die uw klachten kan verhelpen of verminderen.

Ontspanning

Te veel spanning in het lichaam kan tot allerlei klachten leiden. Ontspannen is dan de voor de hand liggende oplossing, maar bijna niets is moeilijker dan goed ontspannen. Een gezonde manier van ademen is daarbij onmisbaar. Die helpt u niet alleen ontspannen, maar is ook belangrijk voor uw totale gezondheid.

Door verschillende oorzaken kunt u een ontspannen manier van ademen kwijtraken. Het adempatroon is dan verstoord. Een oefentherapeut helpt u eerst het ademen in rust te leren beheersen en vervolgens ook tijdens beweging. Deze ademoefeningen worden gecombineerd met spier­ontspannende oefeningen en houdings­corrigerende oefeningen.

Meer info

Zie ook onze praktijkfolder en het overzicht van klachten die wij behandelen.