Tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen oefentherapie vergoed uit de basisverzekering. Als je meer dan 18 behandelingen nodig hebt, dan worden de extra behandelingen mogelijk vergoed uit jouw aanvullende zorgverzekering, afhankelijk van het gekozen aanvullende pakket.

Heb je een aandoening die voorkomt op de chronische lijst, dan wordt oefentherapie volledig vergoed uit de basisverzekering.

Vanaf 18 jaar

Oefentherapie wordt volledig vergoed wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten. Dit valt niet onder het eigen risico. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket.

Heeft u een aandoening die voorkomt op de chronische lijst, dan wordt oefentherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Dit gaat ten koste van uw eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering, afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening, niet per kalenderjaar.

Independer heeft een overzicht van vergoedingen voor de meeste aanvullende pakketten.

Wij declareren

Behandelingen die worden vergoed uit uw zorgverzekering, declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Afspraak afzeggen

Bij verhindering afspraken graag ten minste 24 uur van tevoren afzeggen, anders zijn wij genoodzaakt 75% van het behandeltarief bij u in rekening te brengen. Annuleren kan telefonisch of per e-mail.

Geen vergoeding?

Voor behandelingen die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar gelden de onderstaande tarieven (geldig vanaf 01-01-2019). Betalingen dienen contant te worden voldaan. Gelieve gepast te betalen.

 

Omschrijving prestatie Tarief
Zitting oefentherapie Mensendieck €30,00
Zitting kinderoefentherapie €40,00
Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing €60,00
Intake en onderzoek na verwijzing €60,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek €60,00
Toeslag voor behandeling aan huis €15,00
Toeslag voor behandeling in een inrichting €15,00
Instructie/overleg met ouders van de patiënt €30,00
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport €40,00
Verslaglegging aan derden €75,00