Wij vinden het belangrijk om alle patiënten in onze praktijk de best mogelijke behandeling te kunnen bieden. Om de kwaliteit te waarborgen doen wij regelmatig aan bij- en nascholing en het begeleiden van stagiaires, zodat wij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Ook nemen wij deel aan een KlantErvaringsOnderzoek, waarmee wij de tevredenheid van onze patiënten meten en onze dienstverlening verbeteren.


Lid kwaliteitsregister

Wij zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder registratienummers 29907370093 (Reem Izzet) en 49103981793 (Zoë Prokopiou). Daarnaast staat Reem Izzet in het Register Bekkenoefentherapie. Deze registraties geven blijk van voldoende actuele kennis en ervaring.

Lid beroepsvereniging

Wij zijn lid van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten VvOCM. Zij behartigen niet allen onze belangen, maar ze houden ons op de hoogte van de actualiteiten en organiseren vele cursussen.

Klachtenregeling

Wij doen al het mogelijke om u de hulp te bieden die u nodig heeft. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? U kunt er iets mee doen. Onze praktijk is aangesloten bij Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Graag verwijzen wij u naar hun website voor informatie over de klachtenprocedure.

KlantErvaringsOnderzoek

Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van onze patiënten met onze oefentherapiepraktijk en onze oefentherapeuten. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat de ervaringen van de patiënten bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualiview.

Als u als patiënt bent afbehandeld, ontvangt u thuis een korte online vragenlijst via de e-mail. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Met het invullen van de vragenlijst helpt u ons onze zorgverlening verder te verbeteren.

Hieronder vindt u de actuele beoordeling van onze praktijk.

Wat onze patiënten vinden

Kwaliteitsregister Paramedici

Bekkenoefentherapie

VvOCM

Klachtenloket Paramedici

Qualizorg