Een fijner leven met een betere ademhaling

Verbetering van de ademtechniek

Ademhalingsklachten

Ademen doen we onbewust. Het is iets waar we nooit bij stilstaan. Tenzij u klachten krijgt en de ademhaling niet goed verloopt. Hyperventilatie, duizeligheid, hartkloppingen, tintelingen of benauwdheid kunnen optreden. De klachten gaan uw dagelijks functioneren negatief beïnvloeden. De oefentherapeut kan een structurele oplossing bieden voor uw klachten.

Mogelijke oorzaken en gevolgen

De ademhaling is een belangrijk onderdeel in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Door diverse oorzaken, zoals benauwdheid door allergie, astma, COPD, longafwijkingen zoals emfyseem, stress of pijnklachten, kan de ademhaling minder goed verlopen. Het lichaam raakt hierdoor uit balans. Duurt deze situatie te lang, dan loopt u het gevaar in een vicieuze cirkel te belanden, waardoor u niet meer optimaal kunt functioneren. De oefentherapeut kan u helpen een dergelijke situatie te doorbreken of zelfs te voorkomen.

Behandeling algemeen

Oefentherapeuten zijn experts in houding en beweging. Samen met de oefentherapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw ademhalingsklachten. U krijgt inzicht in welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van ademhalingsklachten en hoe uw lichaam daarop reageert. U leert hierdoor de klachten beter te begrijpen. Vervolgens gaat u onder begeleiding van uw oefentherapeut aan de slag met verbetering van uw ademhalingstechniek en het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning in uw lichaam.

Behandeling bij hyperventilatie

Bij hyperventilatie ademt u te snel of te diep. Het ontstaat door angst en spanning, vaak zonder dat u het zelf beseft. Oefentherapie is met name gericht op:
Inzicht geven in oorzaken en symptomen
Verbeteren ademtechniek door ademhalingsoefeningen
Verminderen spanning door ontspanningsoefeningen
Aanleren technieken om hyperventilatie te stoppen

Behandeling bij COPD en astma

COPD en astma zijn longziekten die benauwdheid veroorzaken. U raakt hierdoor snel kortademig en vermoeid, wat in het dagelijks leven tot beperkingen leidt. Oefentherapie is onder andere gericht op:
Inzicht geven in oorzaken en symptomen
Wegnemen van angst rond benauwdheid
Verbeteren ademtechniek
Verbeteren conditie
Verbeteren spierkracht
Verbeteren hoesttechniek
Verbeteren inhalatietechniek van medicijnen
Verbeteren functioneren in dagelijks leven

Geen verwijzing nodig

Uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan u naar de oefentherapeut verwijzen. Maar u kunt ook direct –zonder verwijzing– bij ons terecht. Aanmelden kan via het online formulier, of door ons te bellen via 020-6104114.

Vergoeding door zorgverzekering

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten, dan wordt oefentherapie volledig vergoed. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket; informeer bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polis. Meer over vergoedingen