Scoliose: Verkromming van de wervelkolom

Jongetje met scoliose bij de oefentherapeut

Scoliose

Groeien, we doen het allemaal gedurende een periode in ons leven. Vaak gaat dit goed, zonder noemens­­waardige problemen. Maar soms ontstaan er tijdens de groei afwijkingen, bijvoorbeeld aan de wervelkolom. Eén van de mogelijke afwijkingen van de wervelkolom is bekend onder de naam scoliose. In Nederland hebben ruim 70.000 mensen een scoliose en ieder jaar komen er daar ongeveer 1000 bij. Hieronder lees je wat een scoliose inhoudt en wat een oefentherapeut hierin voor jou of je kind kan betekenen.

Wat is scoliose?

Scoliose is een afwijking van de wervelkolom, die vaak zichtbaar wordt door de zijdelingse verkromming. Er kan ook een verdraaiing zichtbaar zijn van de wervels in de vorm van een zogenaamde gibbus. Of een overdreven strekking.

Scoliose kan structureel of niet-structureel zijn. Een niet-structurele scoliose, ook wel houdings­scoliose genoemd, ontstaat vaak als gevolg van pijn, beenlengte­verschil of door een duidelijke voorkeurs­houding. Deze niet-structurele scoliose is goed corrigeerbaar met oefentherapie.

Bij een structurele scoliose is de kromming niet corrigeerbaar, maar wel behandelbaar. Er zijn vier soorten:
   Idiopathische scoliose (zonder bekende oorzaak)
   Congenitale scoliose (aangeboren)
   Neuromusculaire scoliose (door spier- en/of zenuwaandoening)
   Degeneratieve scoliose (door slijtage)

Oefentherapie: verschil jongeren en volwassenen

De diagnose scoliose wordt gesteld door de behandelend orthopeed. Afhankelijk van wat de 'Beslisboom conservatieve scoliose­therapie' aangeeft, wordt overgegaan tot een behandel­traject waar oefentherapie een onderdeel van is.

De oefentherapeut heeft een belangrijke rol in het geven van houdings- en bewegings­adviezen, het aanleren van oefeningen om bepaalde spieren te versterken en anderen op lengte te brengen en het bewust worden van de eigen voorkeurs­houdingen.

Bij jongeren is de oefentherapie vooral gericht op de juiste houding en het voorkomen (en zo mogelijk corrigeren) van de scoliose. Bij volwassenen zijn de oefeningen vooral gericht op verbetering van de houding en ademhaling en vermindering van klachten.

Jongeren en scoliose

Oefentherapie is er in de eerste plaats op gericht de verdere verkromming van de wervelkolom tot stilstand te brengen en waar mogelijk te reduceren. Er worden corrigerende oefeningen aangeleerd die zijn afgestemd op de dagelijkse activiteiten. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vergroten van de spierkracht en het verbeteren van de ademhaling en de conditie. Sport­beoefening is extra belangrijk voor jongeren met een scoliose en dit zal dan ook worden gestimuleerd.

Goede begeleiding is van belang voor een juiste manier van leren omgaan met de scoliose. De jongere zal eventuele beperkingen moeten leren accepteren en moeten leren kijken naar wat hij wél kan. De oefentherapeut heeft een belangrijke rol in het coachen en ondersteunen.

Volwassenen en scoliose

Op volwassen leeftijd kan door langdurige ongelijk­matige belasting van de wervelkolom en de afwijkende houding pijn ontstaan in de rug, nek en/of schouders. De asymmetrische houding van de wervelkolom en afwijkende spier­spanning kunnen er, op latere leeftijd, toe leiden dat organen in verdrukking komen en er kunnen ademhalings­problemen ontstaan.

Oefentherapie bij volwassenen met scoliose is gericht op het, waar mogelijk, corrigeren van de houding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het aanleren van mobiliserende oefeningen, ademhalings­technieken en ontspannings­oefeningen om de pijnklachten te reduceren.

De oefentherapeut geeft informatie, advies, steun en begeleiding bij het leren omgaan met de scoliose.

Geen verwijzing nodig

Je huisarts of medisch specialist kan je naar de oefentherapeut verwijzen. Maar je kunt ook direct bij ons terecht. Wij zullen in dat geval het eerste (intake) gesprek met je voeren en een screening uitvoeren. Ook wanneer je twijfelt of er sprake is van een scoliose bij jou (of je kind) kun je een afspraak met ons maken, wij zullen de stand van de wervelkolom dan beoordelen en je eventueel verwijzen naar je huisarts.

Aanmelden kan via het online formulier, of door ons te bellen via 020-6104114.

Vergoeding door zorgverzekering

Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar met een scoliose wordt oefentherapie volledig vergoed uit de basisverzekering. Ook bij volwassenen met een aangeboren en/of progressieve scoliose wordt oefentherapie volledig vergoed uit de basisverzekering. Je hebt dan wel een verwijzing nodig van je huisarts of specialist.

In andere gevallen wordt oefentherapie vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende pakket. Bekijk eventueel dit overzicht van vergoedingen voor de meeste aanvullende verzekeringen.