Ziekte van Parkinson

Behandeling van Parkinson

Ziekte van Parkinson

Bukken, tillen, zitten, lopen. Het zijn dagelijkse activiteiten waar niemand eigenlijk bij stil staat. Tenzij er klachten ontstaan. Spier­stijfheid, beven, voorover­gebogen lopen met schuifelende pasjes… Dan blijkt het de ziekte van Parkinson te zijn. Met oefentherapie blijft u op een verantwoorde manier in beweging, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren.

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson begint meestal op latere leeftijd en wordt vooral gekenmerkt door een steeds toenemende beperking van het bewegen en stoornissen in de mentale functies. De ziekte van Parkinson ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in een bepaald deel van de hersenen. Deze cellen produceren de stof dopamine. Dopamine is een neuro­transmitter; een stof die nodig is om signalen door te geven van de ene hersencel naar de andere. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig dopamine. Daardoor wordt onder meer de aansturing van de spieren bemoeilijkt.

De precieze oorzaak van de ziekte van Parkinson is (nog) niet bekend. Ook zijn er geen medicijnen die de natuurlijke aanmaak van dopamine kunnen herstellen. Daardoor is genezing van de ziekte niet mogelijk en is medicatie gericht op bestrijding van de symptomen.

Symptomen en klachten

Veel patiënten lopen voorover­gebogen, met kleine schuifelende pasjes. Gewone automatische handelingen zoals voeten vegen, aankleden, opstaan vanuit een stoel en het omdraaien in bed kosten vaak heel veel moeite. Ook het evenwicht is niet meer vanzelfsprekend, vooral wanneer meerdere taken tegelijk uitgevoerd moeten worden. Veel patiënten vallen regelmatig. Andere bekende motorische verschijnselen van Parkinson zijn beven (de tremor), pijnlijke spier­stijfheid, bewegings­traagheid, freezing en een starre gezichts­uitdrukking (het maskergelaat).

Oefentherapie helpt!

Oefentherapeuten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een chronische aandoening, zoals de ziekte van Parkinson. Door middel van een specifiek Parkinson onderzoek analyseert de oefentherapeut samen met u welke problemen er zijn. Daarna wordt een behandelplan opgesteld, zodat uw problemen effectief worden aangepakt, u zich gemakkelijker gaat bewegen en beter in balans komt. Hierdoor bent u beter in staat om zelfstandiger en veiliger deel te nemen aan het maatschappelijk leven (werk, hobby’s, recreatieve activiteiten, sociale relaties).

Behandeling op maat

De therapie wordt altijd aangepast aan uw persoonlijke situatie en hulpvraag. U kunt daarbij denken aan:
   Verbeteren van het lopen (ook starten en stoppen)
   Verbeteren van uw evenwicht
   Verminderen van neiging tot vallen
   Verminderen van pijn en stijfheid in uw spieren
   Verbeteren van coördinatie en spierkracht
   Verbeteren van lichaamshouding, conditie en ademhaling
   Verbeteren van uw handvaardigheden
   Het veilig en zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van transfers* in uw dagelijkse leefomgeving

* met transfers worden o.a. bedoeld: opstaan, gaan zitten, in of uit bed komen en omdraaien

Vergoeding en verwijzing

De ziekte van Parkinson is opgenomen in de chronische lijst en daarom wordt oefentherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering, mits u die heeft.